Motnje hranjenja

Društvo za ustvarjanje in kvaliteto življenja MUZA
Svetovalnica za motnje hranjenja MUZA
Kongresni trg 1, Ljubljana (pritličje, soba 10,11)
Tel. (01) 425-03-38
E-pošta: svetovalnica.muza@volja.net
več na njihovi spletni strani: http://users.volja.net/muza1

CENTER ZA IZVEN BOLNIŠNIČNE PSIHIATRIČNE DEJAVNOSTI
Njegoševa 4
1000 Ljubljana
Tel. 01 /231-59-90

SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE
Gotska 18, 1000 Ljubljana
Tel. 01/583-75-00
več na njihovi spletni strani: www.scoms-lj.si

ŽENSKA SVETOVALNICA
Langusova 21, 1000 Ljubljana Vič
Tel. 01 25 11 602, 01 25 11 603
več na njihovi spletni strani: www.drustvo-zenska-svetovalnica.si

SVETOVALNICA PU
Ul. Stare pravde 2, 1000 Ljubljana
Tel./Faks: 01 282 10 87
E-pošta: svetovalnicaPU@siol.net
več na njihovi spletni strani: www.svetovalnica-pu.org

KLINIČNI ODDELEK ZA MENTALNO ZDRAVJE
Enota za zdravljenje motenj hranjenja
Zaloška 29,1000 Ljubljana
Tel. 01 587 49 00, 01 587 49 49
Faks: 01 540 21 58
več na njihovi spletni strani: www.psih-klinika.si

PEDIATRIČNA KLINIKA (do 14.leta)
Oddelek za otroško psihiatrijo
Vrazov trg 1, 1000 Ljubljana
Tel. 01 522 92 69
več na njihovi spletni strani: www.pedkl.si

OVEREATERS ANONYMOUS
OA - Slovenska skupnost
p.p. 4382, 1001 Ljubljana
E-pošta: oaslo@hotmail.com
več na njihovi spletni strani www.geocities.com/oaslo

CENTER ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI OTROK
Šentvid pri Stični 44
1296 Šentvid pri Stični
Tel. 01 788 74 50
Faks: 01 788 74 70
E-pošta: center.zdravljenje.otrok@siol.net
več na njihovi spletni strani: www.czbo.si