Letni program dela

Letni program dela skupine LAS pomeni osnovno vodilo dejavnostim med letom. Program dela za prihodnje leto pripravimo do zadnjega letnega sestanka LAS-a, kjer nato dokončno oblikujemo plan in ga sprejmemo. Potrdi ga župan s sklepom in je tako seznanjen z načrtovanimi aktivnostmi za prihodnje leto.

Letni program dela je »živ dokument«, kar pomeni, da aktivnosti med letom prilagajamo utripu dogajanja na področju zasvojenosti. Tako si veliko nalog naložimo sproti, zasledujoč aktualne odklone sodobnega mladostnika, njegove družine ter širše družbe na poti v zrelost.

PLAN DELA ZA LETO 2007

PLAN DELA ZA LETO 2008

PLAN DELA ZA LETO 2009

PLAN DELA ZA LETO 2010