Kdo smo

LAS smo ljudje, ki se skušamo na najrazličnejše načine soočiti s problematiko zasvojenosti. Pomoč nudimo tako odvisnikom kakor tudi njihovim najbližjim, poleg tega pa se trudimo v lokalnem okolju spodbujati najrazličnejše preventivne dejavnosti, ki bi sodobnega zemljana poučile o privlačnosti zadovoljujočega načina življenja brez odvisnosti.

Naše izkušnje so tako profesionalne kakor tudi življenjsko vsakdanje – in prav preplet obojega nam pomaga nagovoriti posameznika, njegovo družino ter širšo družbeno javnost o naraščajočem problemu zasvojenosti. Zavzemamo se za celostno obravnavo problema, kar pomeni, da se osredinjamo na vse nivoje človekovega življenja: telesni, osebnostni (psihični), socialni in duhovni.

Formalno je LAS lokalna koordinacijska skupina strokovnjakov in ostalih zainteresiranih posameznikov s področja preprečevanja zasvojenosti. Po Nacionalnem programu na področju drog 2003–2008 je na nivoju lokalne samouprave LAS opredeljen kot strokovno posvetovalni organ župana in občinskega sveta, ki skrbi za pripravo, usklajevanje in spremljanje izvajanja ukrepov na področju zasvojenosti. Pojem zasvojenosti tukaj zaobjema različne odvisnosti od prepovedanih drog (mamil), alkohola, iger na srečo, kajenja tobaka, odnosov itd.

V Sloveniji znotraj občin in regij deluje veliko število LAS-ov, s katerimi se povezujemo, srečujemo, se skupaj učimo in medsebojno bogatimo v novih spoznanjih. Vsako leto je organizirana Nacionalna konferenca LAS, kjer potekata izmenjava dobre prakse in oblikovanje skupnih vizij delovanja.