Dejavnosti LAS-a

Naše dejavnosti se delijo:

 • preventivna dejavnost, kjer skušamo mladim ter ostalim spregovoriti o odvisnosti na njim sprejemljiv in uporaben način ter jih hkrati navdušiti za osebnostno in dejavnostno bogat način življenja brez odvisnosti;
 • dejavnost konkretne pomoči, kjer skušamo pomagati odvisnikom in njihovim svojcem preko Svetovalne pisarne LAS na Rozmanovi 10, Novo mesto

Sicer na področju Novega mesta vsakoletno izvajamo naslednje konkretne aktivnosti:

 1. preventivno delo v osnovnih šolah v MO NM (izvajanje preventivnih predavanj/delavnic na temo zasvojenosti v vseh oddelkih zadnje triade vseh osnovnih šol v novomeški občini);
 2. preventivno delo v srednjih šolah v MO NM (izvajanje preventivnih predavanj/delavnic na temo zasvojenosti v vseh oddelkih vseh srednjih šol v novomeški občini);
 3. preventivna predavanja in delavnice z mladino izven šol;
 4. osveščanje širše strokovne in laične javnosti o problemu zasvojenosti (organizacija javnih diskusij, medijskih oddaj, predavanja za učitelje in druge strokovne delavce s področja dela s človeškimi viri);
 5. izvajanje programa pomoči odvisnikom in njihovim družinam na sledeč način:
  • individualna svetovalna pomoč odvisnikom (na razpolago vsak dan)
  • individualna svetovalna pomoč svojcem odvisnika (na razpolago vsak dan)
  • vodenje skupine za samopomoč odvisnikom in njihovim svojcem (1X na 14 dni)
  • psihosocialna obravnava uporabnikov substitucijskega zdravljenja na Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog Novo mesto - »metadonska ambulanta« (min. 2h/teden)
  • obravnava občanov MO NM - odvisnikov, ki so na prestajanju kazni zapora v zavodih za prestajanje kazni zapora (svetovalni obiski v času prestajanja kazni ter postpenalna obravnava);
 6. urejanje posvetovalno-informacijskega spletnega portala LAS Novo mesto;
 7. koordinacija delovanja skupine LAS (povezovanje članov - interdisciplinarnost, organizacija sestankov skupine, priprava letnega programa dela LAS, povezovanje z ostalimi LAS-i na regijski in nacionalni ravni);
 8. izvajanje ostalih programov in projektov, ki jih med letom sprejme in določi skupina LAS.