Člani LAS-a

Člani LAS-a smo predstavniki lokalnih institucij, organizacij in društev z različnih področij dela z ljudmi. Naša osnovna naloga je učinkovito koordiniranje in medsebojno povezovanje ključnih institucij in ostalih izvajalcev pomoči v boju s problemom zasvojenosti.

Pri oblikovanju članstva je osnovno vodilo vzpostavitev koordinacijske skupine s čim bolj pestrim izborom predstavnikov različnih institucij in organizacij, kar posledično omogoča hiter in celosten odziv na različne probleme.

Osnovna lastnost člana LAS-a je, da ga problem zasvojenosti osebnostno in poklicno nagovarja. Hkrati mora biti strpen in bogat z izkušnjami, pri načinu razmišljanja in delovanja pa ga ne vodijo negativni stereotipi in ozko usmerjene doktrine. Vsekakor mora zaupati in verjeti, da vsakemu odvisniku lahko uspe zaživeti novo življenje brez uničujočih navad in vedenjskih vzorcev.

Članstvo LAS-a se lahko spremeni enkrat letno (ob zaključku leta); pridružijo se novi člani z novimi idejami, izstopijo pa tisti, ki zaradi menjave delovnega področja, službe ali drugih okoliščin prenehajo z aktivnim delovanjem znotraj skupine LAS.

Člani LAS v letu 2009

Člani LAS v letu 2008

Člani LAS v letu 2007