26.3.2008

Zakonski in družinski inštitut Novo mesto Vas vabi na brezplačne delavnice

VABILO

Zakonski in družinski inštitut Novo mesto Vas vabi na brezplačne delavnice za mlade z naslovom "Nasilje - NE!" in prav tako brezplačni ciklus srečanj "Šola za starše - aktivno in odgovorno starševstvo".

Delavnice za mlade se pričnejo 1.4.2008 od 14 - 15.30h, srečanja za starše pa 3.4.2008 od 18 - 19.30h.

Dejavnosti bodo potekale vsake 14 dni in vsebujejo 6 srečanj.

Srečanja bodo potekala v Novem mestu, Rozmanova 10, 1. nadstropje v sejni sobi (pri Hranilnici Lon - vhod iz podhoda).

Izvajalci dejavnosti bodo terapevtke iz Zakonskega in družinskega inštituta Novo mesto.

Bolj obširen opis o namenu in poteku najdete spodaj v nadaljevanju tega vabila.

Prosimo Vas, da svojo udeležbo predhodno potrdite na telefon: 07 33 21 133, 031 489 309 ali e-mail: info@zdi-nm.si

Na snidenje,
Melita Čerček, spec. zakonske in družinske terapije
Strokovni vodja Zakonskega in družinskega inštituta Novo mesto

 

Delavnice: NASILJE - NE!

NAMEN
Ustrezen telesni razvoj je nujno potreben, da lahko mladostnik razvije zdravo in stabilno samopodobo. Hkrati pa je to eno tistih področij, na katere smo najmanj pozorni in o katerem se z mladostniki najmanj pogovarjamo. Zdi se, da je še vedno tabu tema, o kateri se sploh ne govori.
S temi delavnicami želimo dati mladostnikom možnost, da so pozorni na svoje telo; kaj se dogaja z njim in ga lahko zato lažje in bolj zdravo vklopijo v svojo identiteto. Naše telo je najboljši indikator, ki nam pove, kateri odnosi so za nas varni in kateri ne, v katere situacije naj se vključimo in v katere ne. Vendar navadno svojega telesa pri tako pomembnih odločitvah nočemo ali ne znamo poslušati.
Tekom programa bodo udeleženci spoznavali svoje telo. V prvem delu se bodo učili prepoznavati znake, ki jim jih daje. Preko sprememb, ki se dogajajo v telesu, bodo prepoznavali, kdaj doživljajo stres, katera čustva v njih vzbujajo določeni odnosi in situacije. Tako bodo mladostniki znali prepoznavati situacije, ki so za njih varne in katere ne oz. na kakšen način se lahko vsakdo čimbolj zavaruje pred različnimi nevarnostmi. Ob teh situacijah se bomo pogovarjali o razlikah med nami in o spoštovanju vseh teh razlik.

NAČIN
Delavnice zahtevajo aktivno sodelovanje vseh udeležencev. S pomočjo individualnega in skupinskega dela, iger vlog, raziskovanja literature in drugih dejavnosti bodo mladi opazovali in raziskovali svoje telo in kaj jim to sporoča v različnih situacijah. Ob koncu delavnic naj bi vsak udeleženec pri sebi znal opaziti telesne znake, s katerimi nam telo želi sporočiti, da neka situacija zanj ni ustrezna oz. v njej ni varen.

KDAJ IN KJE
Delavnice bodo potekale vsak 1. in 3. torek v mesecu od 14.00 do 15.30h. V enem nizu bo 6 delavnic. Z delavnicami bomo pričeli v torek, 1. aprila 2008, v Novem mestu - Rozmanova 10, sejna soba, 1. nadstropje (pri hranilnici Lon - vhod iz podhoda)

VODJE
Skupino vodijo: Melita Čerček, specialistka zakonske in družinske terapije, Anica Koprivc Prepeluh, profesorica slovenščine in teologije, doktorantka zakonske in družinske terapije, Brigita Gašper Šurbek, univerzitetna diplomirana socialna delavka, magistrska kandidatka zakonske in družinske terapije in Polona Kramar, univ.dipl.psih., spec. ZDT

 

ŠOLA ZA STARŠE - ODGOVORNO IN AKTIVNO STARŠEVSTVO

NAMEN
Šola za starše je namenjena staršem osnovnošolcev in srednješolcev. Namen je s starši spregovoriti o odnosih v družini, pri čemer se bomo osredotočili na kakovostni partnerski odnos, prehod iz zakonske vloge v starševstvo in enotnost starševstva. Spregovorili bomo tudi o komunikaciji v družini, kako ustrezno reševati probleme v odnosu z otrokom/mladostnikom, o razvajenosti oz. kako zdravo postaviti meje ter o pozitivnih sporočilih. Starši se srečujejo z vprašanjem kako mladostniku omogočiti varno mladost, zato bomo govorili kako vzgajati za odgovornost, kako postavljati jasna pravila in strukturo, kako uskladiti odločanje, reševanje problemov in spoštovati drugačnost, o tveganih vedenjih mladostnika ter kdaj in kje poiskati pomoč.
Za udeležbo je zaželena predhodna prijava. Pokličite na telefonsko številko 07/ 332 11 33 ali 031 489 309.

NAČIN
Delo na srečanjih poteka v stalnem prepletanju predavanja, pogovora z udeleženci, igre vlog in modeliranja načina komunikacije med staršema oziroma med staršema in njunimi otroci/mladostniki (izvajalci odigrajo predstavljeno vsebino), vodenega dialoga med udeleženci in praktičnega preizkušanja, ko udeleženci skušajo odigrati predstavljene načine komunikacije.

KDAJ IN KJE
Šola za starše bo potekala od aprila do junija, in sicer: vsak prvi in tretji četrtek od 18.00 do 19.30 h, v Novem mestu - Rozmanova 10, sejna soba, 1. nadstropje (pri hranilnici Lon - vhod iz podhoda)

VODJE
Skupino vodijo: Melita Čerček, dipl. delovna terapevtka, spec. zakonske in družinske terapije, Anica Koprivc Prepeluh, prof. slovenščine in teologije, zakonska in družinska terapevtka, Polona Kramar, univ. dipl. psih., spec. ZDT in Brigita Gašper Šurbek, univ. dipl. socialna delavka, zakonska in družinska terapevtka